Neplatný email
Neplatné číslo

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Souhlasím, aby společnost CK PINEDA s. r. o., se sídlem České mládeže 1096, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 25213199, zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů a zájezdů, které jsem absolvoval. Souhlas se zpracováním údajů uděluji pro tyto účely:

 péče o klienty,

 informování o zájezdech a službách společnosti CK PINEDA s.r.o.

Potvrzuji, že jsem se seznámil(la) s obsahem Kodexu ochrany osobních údajů CK PINEDA s.r.o. včetně případných příloh, s poučením o tom, jak CK PINEDA s.r.o. mé osobní údaje zpracovává, o svých právech a o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat pro jednotlivé účely. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR vejde v účinnost dne 25. května 2018. Cílem tohoto nařízení je zvýšení ochrany osobních údajů fyzických osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat e-mailem: ckpineda@seznam.cz.

Kodex ochrany osobních údajů společnosti CK PINEDA s.r.o.

Prosím zadejte ověření proti robotům